Branża weterynaryjna

Czyszczenie i dezynfekcja w branży weterynaryjnej

Czyste i higieniczne środowisko jest niezwykle ważne w branży weterynaryjnej. Przyczynia się ono bezpośrednio do poprawy zdrowia zwierząt. Złe warunki sanitarne zwiększają ryzyko infekcji, co może mieć poważne konsekwencje dla Twojej firmy. Pomagamy znaleźć właściwe środki, sposoby i klarowne instrukcje pracy, umożliwiające utrzymanie optymalnej higieny w schroniskach dla zwierząt.

Higiena w branży weterynaryjnej

Higiena w branży weterynaryjnej jest ekstremalnie ważna. Jest to spowodowane różnorodnością obsługiwanych zwierząt i mikroorganizmów, takich jak wirusy i bakterie, które ze sobą przynoszą. W miejscach, gdzie trzymane są zwierzęta, występują strefy niskiego ryzyka, takie jak poczekalnia i recepcja. Wysokie ryzyko dotyczy natomiast miejsc, w których zwierzęta są badane i poddawane operacjom, a także tych, gdzie są przetrzymywane. Ważne jest zatem czyszczenie i dezynfekcja stref wysokiego ryzyka po każdym użyciu.

Produkty do czyszczenia w różnych branżach

Sposoby prowadzenia czyszczenia różnią się znacznie, zależnie od branży. Czyszczenie basenów wymaga innych produktów, niż czyszczenie w zakładach przemysłowych. Tevan opracował więc odrębne produkty specjalnie dla poszczególnych branż. W ten sposób zawsze masz gwarancję, że dany produkt jest odpowiedni do Twojej sytuacji.

Zwalczanie chorób zwierząt

W zagrodach dla zwierząt bardzo ważne jest, by nie dopuścić do chorób inwentarza. Higiena odgrywa tu naczelną rolę. Zwróćmy uwagę choćby na ptasią grypę, afrykański pomór świń czy pryszczycę bydła. Gdy zwierzę zapada na chorobę, często niezbędne jest odizolowanie go, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. Po użyciu izolatki konieczne jest jej dokładne zdezynfekowanie. Tylko w ten sposób można uniknąć ryzyka zakażenia pozostałych zwierząt bakteriami, grzybami i wirusami.

Dezynfekcja w branży weterynaryjnej

Jeżeli środki dezynfekujące mają być stosowane w branży weterynaryjnej, muszą posiadać aprobatę PT03. Oznacza ona, że dany środek może być bezpiecznie stosowany w praktyce weterynaryjnej. Produkty linii Panox posiadają dopuszczenie do użytku weterynaryjnego, w związku z czym znakomicie nadają się do dezynfekcji miejsc przebywania zwierząt.

Mierzalna czystość w branży weterynaryjnej

Zagroda może wyglądać na czystą, ale może nie być higieniczna. Aby zapewnić higienę otoczenia, konieczne jest dokonywanie pomiarów i kontrolowanie efektów. Pomagamy dobrać odpowiednie środki i metody, aby rezultaty były łatwo mierzalne. W ten sposób wspólnie zapewniamy czystość bez trosk.