Przemysł spożywczy

Czyszczenie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym

Niski poziom higieny może mieć poważne konsekwencje w przemyśle spożywczym. Z tego powodu przy produkcji żywności obowiązują restrykcyjne przepisy i wymogi dotyczące jakości. Aby ograniczyć ryzyko, niezwykle ważne jest utrzymywanie higieny. Pomagamy w tym, oferując odpowiednie środki i metody. Wspólnie dokonujemy analizy miejsca pracy i ryzyk z zakresu higieny. W ten sposób możemy zapewnić, że Twoje instalacje będą czyste i wolne od szkodliwych bakterii, grzybów i wirusów.

Bezpieczeństwo i higiena żywności

Bezpieczeństwo żywności jest niezwykle ważne w przemyśle spożywczym. Uzyskuje się je dzięki wykorzystaniu właściwych surowców i rygorystycznej kontroli jakości. Jednakże, jeśli higiena nie będzie na właściwym poziomie, bezpieczeństwo żywności nadal nie będzie zapewnione. Każdego roku skutkuje to dużą liczbą zdarzeń związanych z żywnością Poprawne czyszczenie i dezynfekcja są w związku z tym nieodzowne w procesach produkcji żywności.

System HACCP

HACCP to sposób sprawdzania, czy produkty stwarzają ryzyko dla zdrowia konsumentów. Jest to powszechnie znana koncepcja w przemyśle spożywczym. Firmy produkujące żywność mają obowiązek wdrożyć system HACCP. Opracowaliśmy zatem produkty do czyszczenia w miejscach produkcji żywności, idealne do stosowania w ramach każdego systemu HACCP.

Biofilmy w produkcji żywności

Biofilmy są często spotykane przy produkcji żywności. Biofilmy to istne wylęgarnie bakterii, tworzące się na powierzchniach. W przemyśle spożywczym powstają na przykład w układach chłodzenia, pojemnikach magazynowych i rurociągach. Biofilmy szkodzą jakości żywności i obniżają jej trwałość, co niesie za sobą poważne konsekwencje dla procesu produkcji. Biofilm trudno jest usunąć. Ważne jest zatem, aby zapewnić prawidłowe czyszczenie i dezynfekcję, zapobiegając w ten sposób odkładaniu się biofilmu.

Prawo i przepisy w przemyśle spożywczym

W produkcji żywności obowiązuje wiele praw i regulacji. Na przykład holenderska Komisja Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich, która przeprowadza kontrole bezpieczeństwa żywności. Ponadto produkty muszą być rejestrowane, aby zapewnić identyfikowalność. Jeżeli w danym składniku lub produkcie zostanie wykryta bakteria, natychmiast wiadomo, które inne produkty są nią skażone. Znaki jakości często wskazują, jakie wymogi spełnia dany produkt.

Mierzalna czystość w przemyśle spożywczym

Zakład produkcyjny może wyglądać na czysty, ale może nie być higieniczny. Aby zapewnić higienę otoczenia, konieczne jest dokonywanie pomiarów i kontrolowanie efektów. Pomagamy dobrać odpowiednie środki i metody, aby rezultaty były łatwo mierzalne. W ten sposób wspólnie zapewniamy czystość bez trosk.