Przemysł wodny

Czyszczenie i dezynfekcja w przemyśle wodnym

Czysta woda pitna jest rzeczą niezbędną. Firmy przemysłu wodnego ponoszą więc ogromną odpowiedzialność. Każdego dnia poświęcamy się zapewnianiu lepszej jakości wody pitnej dzięki innowacyjnym i ekologicznym produktom. Dostarczamy produkty do czyszczenia i dezynfekcji wodociągów i ujęć wody, i jesteśmy ekspertem w zwalczaniu bakterii z rodzaju Legionella. Czysta woda pitna zaczyna się od czystego środowiska.

Czyszczenie w łańcuchu wody

Łańcuch wody zawiera wiele komponentów wymagających utrzymania w określony sposób. Czyszczenie i dezynfekcja są ważne dla każdego z nich, ale nie wyglądają tak samo. Złoża filtracyjne, rurociągi i filtry mogą ulec zanieczyszczeniu m.in. kamieniem oraz związkami żelaza i manganu. Mogą też powstawać uporczywe zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Opracowaliśmy specjalne produkty na każdy z tych problemów. Z chęcią doradzimy, które produkty będą odpowiednie do Twojej sytuacji.

Higiena w sieciach wodociągowych

Sieć wodociągowa zawiera wiele elementów, które mogą ulec skażeniu. Na przykład zbiorniki, zawory i spryskiwacze. Zanieczyszczenie w jednej części może rozprzestrzenić się po całej sieci. Higiena jest zatem czymś, o co trzeba dbać bez przerwy. Opracowaliśmy specjalne produkty do czyszczenia i dezynfekcji w przemyśle wodnym. Nasze produkty nie zawierają substancji zapachowych ani barwników, które pogarszałyby jakość wody. Zapobiega to zanieczyszczeniu bakteriologicznemu sieci wodociągowych.

Zwalczanie bakterii Legionella w wodzie pitnej

Woda pitna jest bezpiecznie dostarczana do wodomierzy w budynkach. Od tego miejsca to nadzorca budynku ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo. Jeżeli woda zbyt długo stoi w bezruchu, bakterie z grupy Legionella mogą powodować poważne problemy. Bakterie te są trudne do zwalczania, ale jest to czynność konieczna. Oferujemy szeroki wybór produktów umożliwiających łatwe i skuteczne usuwanie bakterii Legionella z wody pitnej, nawet obecnych w dużych ilościach.

Odpowiedzialne oczyszczanie wody pitnej

Oczyszczanie i dezynfekcja wody pitnej pociąga za sobą wielką odpowiedzialność. Jest zatem konieczne, by produkty, których używasz, spełniały najwyższe wymagania dotyczące jakości. Wszystkie nasze produkty, przeznaczone dla przemysłu wodnego, posiadają specjalne aprobaty i certyfikaty. W ten sposób gwarantujemy bezpieczeństwo użycia naszych produktów. Nasze produkty są też ekologiczne. Dzięki nieustannej kontroli jakości mamy pewność, że nasze produkty spełniają najwyższe normy jakości. A Tobie gwarantujemy czystość wolną od trosk.

Transportowanie wody

Woda pokonuje długą drogę, zanim dotrze do użytkownika końcowego. Zagwarantowanie dostaw czystej wody stanowi w związku z tym niemałe wyzwanie. Poświęciliśmy się zatem utrzymywaniu wysokiej jakości wody pitnej. Dzięki naszej wiedzy specjalistycznej możemy podarować wysoką jakość holenderskiej wody pitnej innym krajom. Dzięki naszym produktom do czyszczenia i dezynfekcji obniżasz ryzyko towarzyszące transportowi wody pitnej.