Jeśli produkt posiada certyfikat Kiwa-ATA, oznacza to, że może być stosowany w wodzie pitnej. Nasze certyfikowane środki czyszczące i dezynfekujące są zatem odpowiednie do czyszczenia i dezynfekcji np. rur z wodą pitną, zbiorników i cystern wodnych.