Tevan Panox 200 to gotowy do użycia środek dezynfekujący przeciwko bakteriom, grzybom i wirusom. Środek dezynfekujący na bazie nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego może być stosowany do dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni, urządzeń i rur. Tevan Panox 200 może być stosowany w wodzie pitnej, basenach i wszystkich wodoodpornych powierzchniach.

Butelki o pojemności 1 litra są idealne do Tevan Easyspray.