Czyszczenie basenów

Higieniczne czyszczenie wody basenowej

Basenów powstaje coraz więcej. Woda wykorzystywana jest zarówno do sportu (piłka wodna, aerobik wodny), jak i rekreacji (pływanie rekreacyjne, sauny). Baseny różnią się między sobą wielkością, przeznaczeniem, liczbą użytkowników i temperaturą. Sposób oczyszczania wody basenowej różni się zatem w zależności od miejsca. Więcej o sposobach utrzymywania czystości w basenie przeczytasz poniżej.

Zanieczyszczenia w wodzie basenowej

Przebywając w wodzie, pływacy wprowadzają do niej różnorodne zanieczyszczenia. Na przykład włosy i kosmetyki, ale także pot, złuszczony naskórek i ślinę. Ponieważ podczas czyszczenia basenu trwa obieg wody, ilość drobnoustrojów i niepożądanych zanieczyszczeń może rosnąć. Szkodliwe mikroorganizmy, takie jak bakterie i wirusy, zwiększają ryzyko, że pływający nabawią się choroby.

Zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie

Oprócz niepożądanych substancji i mikroorganizmów, woda basenowa często zawiera też rozpuszczone zanieczyszczenia. Na przykład mocz i pot. Zanieczyszczenia te nie są szkodliwe dla pływaków, ale i tak nie chcemy ich w naszej wodzie. W wodzie basenowej mogą też być obecne pozostałości środków czyszczących i dezynfekujących. Do usuwania tych zanieczyszczeń z wody basenowej służy utlenianie.

Skutki zanieczyszczenia wody basenowej

Pływacy szybko wychładzają się w zimnej wodzie. W połączeniu z penetracją przez wodę basenową, osłabia to odporność pływaków. Są oni w efekcie znacznie bardziej podatni na zarazki znajdujące się w wodzie i na zimne powietrze na pływalni. Szkodliwe mikroorganizmy mogą w ten sposób powodować poważne choroby u pływających.

Patogeny w wodzie basenowej

Istnieje kilka różnych rodzajów patogenicznych mikroorganizmów, które mogą występować w wodzie basenowej. Przykładem są bakterie, wirusy i pasożytnicze pierwotniaki. Osoby o już obniżonej odporności, na przykład z powodu wieku lub przewlekłych chorób, są bardziej podatne na ich działanie. Bardzo ważne jest więc, aby właściwie oczyszczać i dezynfekować wodę basenową.

Przepisy dotyczące czyszczenia basenów

Istnieje wiele przepisów i regulacji, których wymagania muszą być spełnione przy oczyszczaniu wody basenowej. Są to następujące akty prawne:

  • Ustawa o pestycydach
  • Ustawa o warunkach pracy
  • Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy w lokalach kąpielowych i pływalniach (WHVBZ)
  • Dekret w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w lokalach kąpielowych i pływalniach (BHVBZ)

Pływacy muszą być w stanie założyć, że basen, w którym pływają, jest bezpieczny i higieniczny. Dzięki takim przepisom baseny mogą mieć pewność, że zapewniają klientom bezpieczne środowisko do pływania.

Dezynfekcja wody basenowej

W wodzie basenowej występują różnorodne mikroorganizmy. Każdy człowiek wchodzący do basenu wprowadza do niego nawet 1 miliard drobnoustrojów. Sama woda także zawiera mikroorganizmy. Musi więc zostać poddana utlenianiu przed dezynfekcją. Następnie dodaje się do niej środek dezynfekujący, aby zabić szkodliwe mikroorganizmy. Środki takie muszą spełniać różnorodne wymagania. Na przykład nie mogą być szkodliwe dla ludzi, a przy tym muszą skutecznie działać w krótkim czasie i w niskich stężeniach. Środki dezynfekujące muszą także pozostać skuteczne po wprowadzeniu do wody, ponieważ stale przedostają się do niej nowe patogeny. Ważne jest zatem, by poziom środka dezynfekującego był łatwy do zmierzenia.

Oczyszczanie wody basenowej w 5 krokach

Krok 1 > Transport wody

Brudna woda basenowa przenoszona jest do systemu oczyszczania wody. Trafia do zbiornika buforowego.

Krok 2 > Wychwyt włosów

Woda basenowa przechodzi przez sito wychwytujące włosy, na którym oddzielone zostają większe zanieczyszczenia. Na przykład włosy, plastry czy liście.

Krok 3 > Flokulant

Następnie dodaje się flokulant, który zbija razem (ale nie rozpuszcza) drobniejsze zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia te to np. materia organiczna, taka jak złuszczony naskórek, ale także zanieczyszczenia koloidalne (pływające), takie jak ślina, resztki mydła, tłuszcze skóry i kosmetyki.

Krok 4 > Filtr piaskowy

Woda następnie przechodzi przez filtr piaskowy. To tutaj płatki tworzone przez flokulant zostają odfiltrowane. Z pomocą pompy obiegowej, woda basenowa przechodzi do kroku 5.

Krok 5 > Utlenienie i dezynfekcja

W końcu woda zostaje utleniona i zdezynfekowana, dzięki czemu rozpuszczone zanieczyszczenia (takie jak pot, mocz i pozostałości środków czyszczących) również zostają odfiltrowane z wody. Następnie kwasowość zostaje skorygowana, a woda może z wrócić do basenu.

Flokulanty w oczyszczaniu wody basenowej

WCo to jest flokulant?

Flokulant zapobiega zamgleniu wody basenowej i usuwa z niej drobne, nierozpuszczone zanieczyszczenia. Flokulant przekształca te mniejsze cząstki w większe „płatki”, które można po prostu odfiltrować z wody. Cząstki te są ujemnie naładowane. W rezultacie odpychają się wzajemnie i unoszą luzem w wodzie. Flokulant jest dodatnie naładowany, przez co przyciąga te cząstki i łączy je w „płatki”. W ten sposób możliwe jest odfiltrowanie zanieczyszczeń zbyt małych, by normalnie wyłapał je filtr wody basenowej.

Co wpływa na skuteczność flokulanta?

Wartość pH wody ma duży wpływ na skuteczność flokulanta. Gdy pH jest zbyt niskie, zbyt długo trwa formowanie płatków przez flokulant. Może nawet dojść do tego, że flokulant przejdzie przez filtr, a płatki utworzą się dopiero po drugiej stronie.

Jakie jest ryzyko związane z użyciem flokulanta?

Flokulanty są związkami na bazie glinu. Zbyt duża ich ilość powoduje nadmierne zwiększenie zawartości glinu w wodzie basenowej. To z kolei może powodować swędzenie i podrażnienie skóry pływaków. Ponadto, zbyt duża ilość środka może powodować niepotrzebną flokulację. Filtr musi intensywniej pracować, co podnosi zużycie energii. Nie tylko zbyt duża ilość, ale też zadanie środka w niewłaściwym miejscu może nadmiernie podnieść zawartość glinu. Z tego powodu nigdy nie należy wprowadzać flokulanta zbyt blisko filtra. Płatki nie tworzą się bowiem natychmiast, potrzeba czasu, by mniejsze cząstki zbiły się razem. Zadozowanie flokulanta zbyt blisko filtra powoduje, że środek ten przechodzi przez filtr, a płatki tworzą się dopiero w basenie.

Jak zapewnia się prawidłowe dozowanie flokulanta?

Dla osiągnięcia optymalnego efektu, flokulant musi być mieszany szybko i nieprzerwanie. Jednorazowe zadozowanie nie działa więc w przypadku flokulantów. Upewnij się, że płatki będą miały przynajmniej 10 sekund na uformowanie się, zanim trafią do filtra. Na podstawie szybkości ruchu wody oblicz, jak daleko od filtra musisz zadozować flokulant.

Prawidłowa ilość dozowana zależy od kilku parametrów:

  • Liczby użytkowników basenu
  • Ilości wody

Zawsze należy więc trzymać się ilości podanych w karcie technicznej produktu.