Zwalczanie bakterii Legionella

Profilaktyczne i czyszczące płukanie rur wody pitnej

Bakterie Legionella mogą powodować poważne choroby u ludzi. Jeśli zostaną wykryte w Twoim zakładzie, naturalnie będziesz chcieć pozbyć się ich jak najszybciej. Tevan to specjalista w dziedzinie zwalczania bakterii Legionella. Z chęcią więc doradzimy, jakich produktów i metod używać do likwidacji bakterii Legionella.

Czym są bakterie Legionella?

Legionella to bakteria mogąca powodować łagodne do poważnych zachorować u ludzi. W przypadkach bardzo ciężkich mogą nawet doprowadzić do śmierci. W razie wykrycia obecności Legionelli bardzo ważne jest więc jak najszybsze jej usunięcie. Bakterie Legionella występują w wodzie i stają się niebezpieczne, gdy zdążą się rozmnożyć. Bakterie Legionella szybko rozmnażają się w wodzie stojącej w temperaturach od 25 do 50 stopni. Na przykład w rzadko używanych sanitariatach i w miejscach, gdzie woda pozostaje bez ruchu przez długi czas.

Jak usuwa się bakterie Legionella?

Jeżeli w Twoim rurociągu lub zbiorniku występują bakterie Legionella, bardzo ważne jest pozbycie się ich jak najszybciej. Robi się to poprzez czyszczenie i dezynfekcję. Tevan stworzył profesjonalne produkty, opracowane specjalnie do zwalczania bakterii Legionella. Poniżej przedstawiamy informacje na temat procesu zwalczania tych mikroorganizmów.

Czyszczenie i dezynfekcja rur wodociągowych

Bieżąca woda powoduje odkładanie się kamienia. Kamień tworzy idealne środowisko do rozmnażania bakterii Legionella i innych niepożądanych drobnoustrojów. Regularne odkamienianie jest w związku z tym niezwykle ważne dla uniknięcia obecności tych bakterii.

Dezynfekcja neutralizuje mikroorganizmy i obniża ich liczebność do dopuszczalnych poziomów. Jednakże środki dezynfekujące nie czyszczą, zatem przed dezynfekcją konieczne jest normalne czyszczenie.

Trzy fundamenty zwalczania bakterii Legionella

Czas procesu
Zawsze należy przestrzegać czasu działania środka, wskazanego w instrukcji użytkowania. Tylko tak można zagwarantować skuteczność czyszczenia i dezynfekcji.

Dozowanie
Tylko stosowanie właściwych ilości środka zapewnia optymalną skuteczność. Zawsze należy więc przestrzegać ilości określonych w instrukcji.

Kontrola
Kontrola jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego czyszczenia i dezynfekcji. Z pomocą papierków lakmusowych i pasków wykrywających obecność nadtlenków można łatwo sprawdzić, czy wszystkie krany zostały prawidłowo oczyszczone i zdezynfekowane.

Plan zwalczania bakterii Legionella krok po kroku

Krok 1: Czyszczenie
Dzięki szybko działającemu odkamieniaczowi Tevan Gastroline 7 osady z kamienia oraz związków żelaza i manganu zostają rozpuszczone. Należy sprawdzić obecność odkamieniacza w każdym kranie z użyciem papierka lakmusowego. Dopiero w chwili, gdy odkamieniacz zostanie wykryty w każdym kranie, zaczyna się pomiar czasu procesu.

Krok 2: Spłukanie po czyszczeniu
Dokładne spłukanie daje pewność, że całość odspojonych zanieczyszczeń wypłynie z rurociągu przez krany. Za pomocą papierków lakmusowych sprawdź w każdym kranie, czy odkamieniacz został całkowicie wypłukany z rurociągu.

Krok 3: Dezynfekcja
Zdezynfekuj rury środkiem Tevan Panox. Zawsze przestrzegaj dozowanych ilości i czasu działania, określonych w instrukcji użytkowania. Za pomocą pasków wykrywających nadtlenek sprawdź, czy Panox jest obecny w każdym kranie.

Krok 4: Płukanie po dezynfekcji
Ponownie wypłucz dokładnie rury, aby wszystkie martwe drobnoustroje zostały usunięte z instalacji. Otwórz wszystkie krany.

Krok 5: Kontrola końcowa
Za pomocą pasków wykrywających nadtlenek upewnij się, że nadtlenku wodoru nie ma w każdym z kranów. Kontynuuj płukanie, aż nadtlenek wodoru zostanie całkowicie usunięty z instalacji.

Tevan pomaga dostarczać CZYSTĄ i BEZPIECZNĄ wodę

Skrzynka dezynfekcyjna Tevan

Skrzynka dezynfekcyjna Tevan zawiera napędzaną silnikowo pompę przeponową, która automatycznie dozuje środki dezynfekujące. Skrzynka wykonana jest z materiału odpornego na działanie chemikaliów, dzięki czemu żrące czy w inny sposób agresywne ciecze nie powodują problemów. Skrzynka dezynfekcyjna zawiera wodomierz i przepływomierz. Pompa dozująca odmierza dokładną ilość przepływającej wody i automatycznie reguluje częstotliwość pracy. Czyni to skrzynkę dezynfekcyjną Tevan jest szczególnie łatwą w użyciu i niezawodną. Więcej informacji można uzyskać u naszych przedstawicieli handlowych.

Produkty do likwidacji bakterii Legionella

Tevan Gastroline 7

Potężny, szybko działający odkamieniacz na bazie kwasów identycznych z naturalnymi. Odpowiedni do usuwania osadów kamienia i związków żelaza. Posiada certyfikat KIWA ATA do użytku w wodzie pitnej.

Tevan Panox

Silnie stężony środek dezynfekujący na bazie nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego. Posiada specjalną aprobatę KIWA ATA do dezynfekcji instalacji wody pitnej.