Shop en betaal veilig online

Ruime voorraad

Gratis bezorging vanaf €200

Professioneel advies

Nieuwe omgevingswet van kracht

Bent u al voorbereid op de nieuwe Omgevingswet voor zwembaden?

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet van kracht en zal ook de nieuwe Zwemwaterwet toegepast gaan worden. Wanneer de nieuwe zwemwaterwetgeving in werking treed, zullen de huidige normen behoorlijk aangescherpt gaan worden. Dit biedt ruimte voor innovatie en eigen inzichten, maar brengt ook uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee voor de zwembadhouder.

Eigen verantwoording

In de nieuwe regelgeving wordt de exploitant van een zweminrichting zelf verantwoordelijk gesteld. Het zal niet eenvoudig worden om altijd aan de nieuwe wetgeving met haar richtlijnen en kwaliteitseisen te gaan voldoen, omdat de parameters zowel in als buiten het bassin kunnen fluctueren. In sommige gevallen betekent dit zelfs dat een bassin dan gesloten moet worden totdat het probleem is opgelost.

Chemische reacties

De nieuwe Omgevingswet eist niet alleen dat het zwembadwater gezond en veilig is, maar ook de omgeving rondom het bassin. Door het warme en vochtige klimaat in een zwembadomgeving kunnen micro-organismen op vloeren en wanden overleven en vervolgens terecht komen in het zwembadwater. Naast deze verontreinigingen kunnen ook organisch materiaal, schoonmaakwater, stoffen van bouwmateriaal, bacteriën van spel- en lesmateriaal en andere watertoevoegingen zorgen voor ongewenste chemische reacties in het zwembadwater.

Verplichtingen

In de nieuwe regelgeving is er nog steeds sprake van een aantal
verplichtingen waar een zwembad aan moet voldoen vanaf 2024:

• De maandelijks te meten parameters wordt fors uitgebreid.
• Grenswaarden worden aangescherpt.
• Elk zwembad moet een risicoinventarisatie en beheersplan met werkzaamheden opstellen.
• De vermelde werkzaamheden in het beheersplan dienen uitgevoerd te worden om de hygiëne en veiligheid te garanderen.

Keurmerk voor zwembaden

Zwembaden kunnen een keurmerk Veilig & Schoon krijgen, maar moeten daarvoor aan alle eisen voldoen en kunnen aantonen dat men extra moeite doet om de kwaliteit van het zwembad te verbeteren. De Stichting Zwembadkeur geeft dit keurmerk uit.

Reinigings- en desinfectieplan

Als zwembadhouder is het verstandig deze risico’s in kaart te brengen en een toegespitst reinigings- en desinfectieplan op te stellen. Door de schoonmaak van uw zwembadomgeving te optimaliseren met de juiste middelen en methoden bespaart u veel tijd en geld. Tevan heeft daarom het ‘Carefree Clean’ concept samengesteld.

Innovatief reinigingsconcept

Voor het ‘Carefree Clean’ concept word gebruik gemaakt van Tevan Oxsilive, een innovatief reinigingsmiddel dat voldoet aan de eisen van het Green Key milieukenmerk. Oxsilive werkt op basis van waterstofperoxide en een laag gehalte perazijnzuur. Deze unieke eigenschap zorgt ervoor dat organische vervuiling afgebroken wordt door de oxiderende werking, waardoor je minder hoeft te schrobben.
Oxsilive bevat geen zepen of chloor en is een volledig biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel. Na een intensieve werking valt het product uiteen in water, CO2 en zuurstof. Bewuster bestaat niet!