Shop en betaal veilig online

Ruime voorraad

Gratis bezorging vanaf €200

Professioneel advies

Privacy policy

Tevan beschermt uw gegevens

Bij Tevan vinden we het belangrijk dat we uw gegevens op een veilige manier bewaren. Lees hieronder in onze privacy policy welke gegevens we van u bewaren en hoe we dit doen. Heeft u vragen over onze privacy policy of wilt u weten of het mogelijk is om uw gegevens in te zien? Neem contact met ons op en we helpen u graag!

Postadres: Postbus 37 4200AA Gorinchem Nederland Vestigingsadres: Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Nederland Telefoonnummer: +31(0)183-621799 Faxnummer: +31(0)183-622180 KvK-nr: 23043167 BTW: NL0067.32.963.B01 Website: https://tevan.com
Algemeen e-mailadres:  info@tevan.com Privacy zaken e-mailadres: privacy@tevan.eu

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Voor de uitvoering van een overeenkomst is het noodzakelijk voor Tevan BV uw gegevens te verwerken en te bewaren. Onder een overeenkomst verstaan we het afnemen en/of leveren van producten, diensten en prestaties. Tevan BV neemt het als een serieuze taak uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen door de verantwoordelijkheid te nemen om alle noodzakelijke, minimaal vereiste maatregelen en waarborgen te nemen t.b.v. bescherming van uw gegevens. Hiervoor worden maximale inspanningen verricht, voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om elke vorm van verlies en/of onrechtmatig gebruik en verwerking van uw gegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden alleen verwerkt en opgeslagen zolang daarvoor een geldige reden is.

Noodzakelijk

Een overeenkomst voor het afnemen of leveren van producten, diensten en/of prestaties kan zonder uw gegevens technisch niet worden uitgevoerd. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van een overeenkomst, hierdoor komt het ook voor dat gedeeltes van uw gegevens worden gedeeld met externe partijen. Denk hierbij aan een logistieke dienstverlener om uw goederen te kunnen leveren aan u. Een bank of andere betaaldienst om financiële transacties te kunnen verwerken. Een servicedienst welke in geval van service of reparaties aan bijvoorbeeld handelsgoederen hun taak moeten kunnen uitvoeren. Indien de af te nemen of te leveren producten, diensten en/of prestaties zonder daarvoor minimaal vereiste gegevens technisch niet kunnen worden uitgevoerd, zullen deze worden afgewezen.

Bewaarplicht

Op al onze reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen staat op de verpakking een batchnummer, ook wel lotnummer genoemd. Dit nummer geeft een productievolgnummer aan en in welk jaar dit is geproduceerd door ons. Ook weten we door dit unieke nummer welke grondstoffen, van welke producent en van welke leverdatum dit is.  Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen volgens REACH onderdeel CLP en t.b.v. certificeringen Kiwa-ATA en Halal waarin een zogenoemde “Lot-traceability” vereist is documenteren we tot aan de levering aan onze klanten waar zich welk batchnummer bevind. Hierbij worden een gedeelte van uw gegevens opgeslagen i.c.m. met de batchnummers van de door u ontvangen producten. Deze data wordt minimaal 10 jaar bewaard om te voldoen aan de wettelijk eisen. Volgens ADR moet worden vastgelegd wie er wat en waar heeft geladen of gelost. Deze data wordt minimaal 10 jaar bewaard om te voldoen aan de wettelijk eisen.

Waar worden uw gegevens verwerkt en opgeslagen

In geval van een zakelijke overeenkomst

Uw gegevens worden verwerkt en bewaard in ons ERP-systeem en schrijfruimte op de server van onze IT-beheerder (een zogenoemde “cloud” opslag). Deze server bevindt zich in een gecertificeerde en beveiligde omgeving, zijnde de server van de IT-beheerder van Tevan BV. De IT-beheerder maakt gebruik van 2 gecertificeerde en streng beveiligde datacenters welke in Nederland zijn gevestigd. De gegevens van een webshopaccount worden  versleuteld bewaard in een beveiligde omgeving van de hostingprovider. Deze gegevens blijven daar bewaard tot u verzoekt om deze gegevens te verwijderen. Inactieve accounts worden uiterlijk maximaal 10 jaar bewaard. Gegevens voor direct marketing zoals voor het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen en belangrijke mededelingen worden bewaard in een beveiligde omgeving van een mailingservice provider.

In geval van gebruik van onze online diensten.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Contactformulieren

Ingevoerde gegevens in contactformulier worden gebruikt om je verzoek of melding af te kunnen handelen, zodra je het contactformulier indient ga je er mee akkoord dat we deze gegevens verwerken. Je dient hiervoor een keuze te maken om toestemming te verstrekken volgens de in het contactformulier vastgelegde opties.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.

U heeft te allen tijde het recht om een extractie aan te vragen van de gegevens die we hebben verzameld en verwerkt. U kunt verzoeken deze gegevens aan te passen of te verwijderen. Er zijn uitzonderingen van gegevens die niet kunnen worden verwijderd: Historie van overeenkomsten waarbij wettelijke bewaartermijnen t.b.v. de basisadministratie onderhevig aan een bewaarplicht zijn. Gegevens die betrekking hebben op de “lot-traceability” en logbestanden voor het afleveren en in ontvangst nemen van ADR goederen. Wel kunt u in deze gevallen verzoeken uw gegevens vanaf een gewenst moment niet meer te gebruiken en niet inzichtelijk te hebben voor raadpleging aan een ieder behalve partijen die wettelijk mogen verlangen om deze in te zien zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, een Register EDP auditor, de belastingdienst en andere overheidsorganen die daartoe gemachtigd kunnen worden en voldoen aan het geheimhoudingsplicht. Uw verzoek kan per e-mail worden gedaan naar het e-mailadres: privacy@tevan.eu of schriftelijk per post worden toegezonden naar Tevan BV, Postbus 37, 4200AA te Gorinchem t.a.v. Verwerking persoonsgegevens. Zorg er altijd voor dat u zeker weet dat uw verzoek aankomt d.m.v. bijvoorbeeld in geval van e-mail een leesbevestiging te vragen en in geval van een schriftelijk verzoek per post, aangetekende post te gebruiken. Na ontvangst van uw verzoek wordt deze binnen uiterlijk 20 werkdagen verwerkt, u ontvangt daarvan dan een bevestiging met daarin een samenvatting van de aangepaste gegevens of verwijderde gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om een extractie van de door ons bewaarde gegevens te delen met andere partijen naar uw keuze. Dit zal indien technisch mogelijk en waarvan de omvang van uw verzoek redelijkerwijs te verlangen is binnen 20 werkdagen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de mate van de omvang kunnen redelijkerwijs kosten worden verbonden, dit wordt per geval bekeken en alleen na wederzijdse instemming voltrokken.